NilsOla kreativ tekniker

Jag hjälper gärna till med webplatser, speciellt för författare och konstnärer. Jag gör detta inom ramen för min enskilda firma ”Femtrappor”. (Jag bor nämligen på fem trappor.)

Tycker mycket om foton och dikter. Allmmänt intressead av bilder i olika former. Gillar datorer och program­mering, gärna på låg nivå. Har även gett ut en diktsamling.

Man kan tycka det är långt mellan programmering och poesi, men det finns åtminstone en sak som är gemensam: noggrannhet och intresse för detaljer.

Gränsöverskridande är viktigt för framsteg, att kombinera kunskaper från olika områden.

Har jobbat många år på Ericsson med utveckling av styr­system, och processorer. Har även ut­bildat mig i ljussättning.

En inte helt formellt korrekt, men i varje fall aktuell CV finns här

För närvarande är jag involverad i följande sajter:

peacefulheart.se — Jag har fått äran och nöjet att snygga upp denna sajt lite. Tidigare var den en hybrid av google sites och en wordpress blog, nu är den en ren wordpress-sajt. Jag har lärt mig mycket om wordpress på denna resa. Gunilla Hamne har startat Peaceful Heart Network och gjort ett fantastiskt arbete med detta. Ulf Sandström har skapat google-siten och varit kravställare och idéspruta för den nya wordpress-sajten.
Till peacefulheart har jag också gjort två enkla appar för smartphones: pathfinder och en app för ttt
Vidare en mycket uppskattad karta över alla workshops som har hållits.

www.birgittastenberg.se — sköter hela sajten; för galleridelen har jag gjort en — som det verkar — helt unik funktion med anpassning till alla tänkbara skärm- och fönsterstorlekar. Detta kräver dock handkodning av både html, css och javascript.

www.internationalhypnotistsguild.com överföring från wordpress.org till ”self hosting” (för att sajten skall synas i vissa länder). Underhåll.

www.hypnobirthingsweden.se — Underhåll.

www.ampfilm.se — arbetat med filmtrailers bl.a. så att de även fungerar på smartphones

www.thefaceoftheenemy.net — programmering av menyer och "glidande grid" m.m.

erikpauser.com — Underhåll.

brittsgrannar.se — Underhåll.

ulfsandstrom.se — övergång till wordpress, tvåspråkig, mer lättarbetad än den gamla sidan.

Jag också gjort en del uppgraderinsjobb och installationsjobb åt Euroling AB. Uppgraderingarna var ett engångsjobb som krävde stor noggrannhet.

NilsOla Nilsson    070 374 69 89  blog.femtrappor.se

I am nerdier than 90% of all people. Are you a nerd? Click here to take the Nerd Test, get geeky images and jokes, and talk on the nerd forum!